ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

Antikorozivna zaštita provodi se u svrhu zaštite od pojave korozije materijala. Sve čelične površine, objekti i instalacije koje su izložene atmosferskim utjecajima, koje se nalaze u vodi ili u tlu podložne su utjecaju korozije te im je, stoga, potrebna zaštita od štetnog utjecaja korozije tijekom njihova vijeka trajanja. Na kvalitetu antikorozivne zaštite utječe više čimbenika, a najznačajniji su priprema površine i odabir odgovarajućeg sustava premaza. Na vaš zahtjev izlazimo na teren, snimamo postojeće stanje sustava zaštite od korozije te u suradnji s proizvođačima premaza, propisujemo tehnološki postupak sanacije zaštite od korozije. Sukladno propisanom tehnološkom postupku izvodimo pripremu površine te aplikaciju zaštitnog sustava premaza.
 
Izvođenje:


S obzirom na pripremu površine primjenjujemo abrazivno čišćenje (kao abraziv koristimo pijesak, grit, korund itd. ), pripremu vacuum blasting tehnologijom, mehaničku pripremu površine (strojnim i ručnim alatima), pripremu površine vodom pod visokim pritiskom UHPWJ u rasponu tlaka od 700 do 2500 bara. Zaštitni sustav premaza odabire se ovisno o nizu čimbenika, a najbitniji su sljedeći: atmosferska korozivnost okoliša (ruralna područja, industrijska i urbana sredina, priobalna područja s određenom razinom saliniteta), vrsta površine koju treba zaštititi (čelik, toplopocinčani čelik, metalizirani čelik, aluminij ili nehrđajući čelik), tražena trajnost sustava premaza (niska, srednja ili visoka) i planiranje postupka nanošenja premaza (u fazi izgradnje, izvan mjesta izvođenja radova ili na gradilištu nakon završene faze izgradnje).
 
Kontrola:


Tijekom izvođenja radova obavlja se kontrola parametara bitnih za kvalitetno izvođenje radova. Prilikom pripreme površine obavlja se kontrola relativne vlažnosti zraka, čistoća abraziva, stupanj hrapavosti pripremljene površine te vizualna kontrola (izgled) pripremljene površine. Prilikom aplikacije premaza vrši se kontrola relativne vlažnosti zraka, točke rosišta, temperature podloge, kontrola debljine mokrog i suhog filma pojedinih premaza i sustava premaza, završno ispitivanje prionjivosti sustava premaza, izrada završnog izvješća te izdavanje certifikata o kvaliteti izvedene zaštite (jamstveni rok).
 
S obzirom na zaštitne sustave izvodimo:
 

  • Sustav zaštite nadzemnih i podzemnih (ukopanih) konstrukcija te konstrukcija uronjenih u slatku i slanu vodu:

  • Sustav zaštite otporan na temperaturna opterećenja do 600°C

  • Sustav zaštite otporan na uvjete agresivnih atmosfera

  • Sustav zaštite otporan na naftu i naftne derivate

  • Sustav zaštite otporan na djelovanje kemijskih sredstava

  • Sustav zaštite u skladištenju i proizvodnje prehrambenih proizvoda

  • Konzervaciju industrijskih postrojenja u mirovanju